KANTOR
ZIELONE ARKADY

Bydgoszcz Aleja
Wojska Polskiego 1
tel. 523 423 970
lub 784 952 391

ZNAJDUJEMY SIĘ
W NAJWIĘKSZYM
Centrum Handlowym
w Bydgoszczy

Pracujemy:
codziennie do 21.00

kantor-w-galerii

mapka